Etkinlikler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜRGÜLER - Kişisel Sergi / DÜŞLERE DOKU(N)MAK

23.07.2022

DÜŞLERE  DOKU(N)MAK - Basın Duyurusu

Tekstil malzemesini  kullanarak yaptığı resimlerle ilgi  çeken  İstanbul Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Gürgüler, Antik Cisterna Hotel  sergi salanonuda “Düşlere Doku(n)mak  “ isimli 4 ncü kişisel sergisi  23 -29 Temmuz 2022 tarihleri arasında görülebilir.

 Alışılmış resim malzemelerinin dışında kullandığı kumaş parçaları resmin bir öğesi olarak  kavramsal mesajlar vererek   izleyici ile buluşuyor. Gürgüler, “Mistik duyguların, sanatın yaratıcı itici gücüyle zaman düzlemi üzerinde rengin ve dokunun iş birliği” olarak tanımladığı bu sergisinde  “kumaşı oluşturan ipliklerin kendileri arasında bir çeşit güven inşa edercesine kenetlenmesi, tıpkı kendine güvenen insanlara  benzetiyor. Resim sanatının temel ögesi olan rengin simgesel aktarımlarının izleyici üzerine simyacının elinden çıkmışçasına form kombinasyonlarıyla sonsuz bir devinim yaratmak çalışmaları  temel anlayışını oluşturmaktadır.

Boyar maddenin canlı renk izleri tekstil malzemesinin kendi dokusu ile birleşince ortaya iki boyuttan üç boyuta giden bir yolculuğun sonu tam olarak bilinmese de, izleyici ile kendi aramda bir düş dokunuşu ile bağlantı kurmak.