Dekanlık Ofisi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dekanın Mesajı

Sanat, yaratıcılık ve hayal gücünden yola çıkar. Vardığı yer ise hayatı güzelleştirmektir. Hayat insan ilişkileriyle güzelleşir. Yalnızca kendini ve benzerini değil, farklı olanı da anlamaya, gözetmeye, sevmeye dayalı ilişkilerle.

Sanat, hayatı güzelleştirmek için araçlar kullanır. Kalem, kelam, tezene, ezgi, boya, fırça, kil, hamur… Ve giderek daha çok yazılım, daha çok program, daha çok teknoloji. Sanat artık teknolojiyle iç içe girmiş gibi görünse de aslında teknoloji hizmetine girmiştir sanatın. Çünkü hala hizmet edilen insan, amaç da hayatı güzelleştirmektir.  

Sanat eğitimi de insana hizmet eder. Hayatı güzelleştirecek sanatçılar yetiştirir. Sanatsal becerilerini insani duyarlılıklarıyla birleştiren, yaratıcılığını iyinin hizmetinde kullanabilen ve kendi ayakları üzerinde durabilen…

Kendi ayakları üzerinde durabilen, eğitim sürecinde edindiği becerileri mesleği olan, hayallerini somut ürünlere dönüştürürken hayatın içinde kalabilecek donanıma ve güce sahip sanatçılar yetiştirmek. İşte bir güzel sanatlar fakültesinin iki binli yılların gereklerinin farkındalığıyla yapması gereken şey. Tıpkı Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bizim yaptığımız gibi…

Doç. Dr. Sibel Fügan Varol

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı