Dekan Slider

Prof.Dr. F. Çiçek Derman

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dekan

İstanbul Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olan Derman, 1985’ten 2012 yılına kadar Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 1996’da doçent, 2002 yılında da “Tezhip Sanatının Asırlar İçinde Değişimi” başlıklı teziyle profesör unvanını kazandı. Fakülte Dekanlığı, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı kurucu başkanlıklarında bulundu.

1963-1965 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalında, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in asistanı olarak çalıştı.

Tezhip sanatını, Dr. Süheyl Ünver, Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt’dan öğrenerek 1982 yılında icâzete hak kazandı. 1981 yılında, aldığı davet üzerine, Genéve (İsviçre), London (İngiltere) ve Milano (İtalya) da sergiler açıp atölye çalışmalarıyla sanatının inceliklerini göstermeye çalıştı.

T.C. Kültür Bakanlığı tarafından, 1987 yılında, ABD. Chicago şehrindeki The Art Institute of Chicago’da, Kanuni Sultan Süleyman Sergisi kapsamında uygulamalı sergi açıp konferans verdi. Tezhip sanatıyla ilgili milletlerarası kongrelere, sempozyum ve panellere katılarak tebliğler sundu.

Japonya’da Türk Yılı olarak ilan edilen 2003 senesinde, eşi Prof.Uğur Derman’la birlikte East Asia (Toua) Üniversitesi tarafından davet edilip sergi ve konferanslarla sanatlarını tanıttılar.

Derman, Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2009 tarihinde, Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYUYÇ) kapsamında “Yükseköğretim Sanat Eğitimi Yeterlilikler Çalışma Grubu Üyesi” olarak görev yaptı. Kubbealtı, Misalli Büyük Türkçe Sözlük çalışmalarında Sanat Danışmanı ve TDV İslâm Ansiklopedisi yazarlar grubunda yer aldı.

2015 yılından itibaren Marmara ve Haliç üniversiteleri Güzel Sanatlar fakültelerinde, konusunda lisansüstü dersler vermektedir. Hâlen 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanıdır.

Detaylı CV

Makaleler
Bildiriler
Kitaplar
Tv Programları