Dekan Slider

Prof.Dr. Müge Demir

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dekan

Prof. Dr. Müge Demir, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2016 yılında Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında Doçent unvanını almaya hak kazanmıştır. 2021 yılında Profesör unvanı ile Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde görev almaya başlamıştır. Gazetecilik, yeni iletişim teknolojileri, nefret söylemi, sosyal medya gibi konularda ulusal ve uluslararası kitap, kitapta bölüm, makale, bildiri ve editörlükleri bulunmaktadır.

 

Detaylı CV

A. Uluslararası Endekste Taranan Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proccedings) Basılan Bildiriler
C. Yazılan Ulusal Kitaplarda Bölümler
D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
E. Yazılan Kitaplar ve Editörlükler
F. İdari Görevler
G. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
H. Ödüller
I. Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler (Son 5 Yıl)
J. Atıf Yapılan Makale & Ders Notu
K. Projeler
L. Çalıştaylar
M. Yönetilen Tezler