Research

PROSPECTİVE STUDENTS

Publications

 1. Demir, M. “Importance of Ethic, Credibility and Reliability in Online Journalism”, European Journal of Social Sciences, 2011, Volume 24, Issue 4.

 2. Demir, M. “Using Nonverbal Communication in Politics”, Canadian Social Science Vol.7 No.5, October 31, 2011

 3. Demir, M. “Gündelik Yaşamda Selamlaşma ve Yemek Görgü Kurallarının Toplumlardaki Farklılaşması”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Folklor Edebiyat Dergisi, Sayfa: 165, Sayı:70, Nisan 2012.

 4. Demir, M. (2012). The Role Played by Italy in Media History: Its Historical Problems and Its Recents Innovations in Journalism and Television World. Cross-Cultural Communication, 8(3), 8–16.

 5. Demir, M. “2012 Süper Kupa Finalinin Televizyonlardaki Yansıması, Söylemlerin Nefret Algısı Oluşturma Bağlamında Değerlendirilmesi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Şubat – Nisan 2013, Sayı: 56.

 6. Demir, M. ve Talimciler, A. “Sosyal Medyada Futbol ve Nefret Söylemi”, Uluslararası İletişim ve Edebiyat Dergisi, Marmara Üniversitesi, Sayı: 5, Aralık 2014, http://www.uhedergisi.com/?sayfa=dergiayrinti&no=94&icerik=sosyal-medyada-futbol-ve-nefret-soylemi&kategori=yeni-medya.

 7. Demir, M. “Teknolojik Gelişmeler Sürecinde Habercilikte Fotoğrafın Kullanımı”, İstanbul Üniversitesi, Uluslararası Yeni Medya Konferansı, 17-19 Ekim 2012, İstanbul.

 8. Demir, M. ve Kalsın, B. “From the photo novel in printed journalism to the video journalism in digital age”, Yıldız Teknik Üniversitesi, International Conference on Contemporary Photography, 12-15 Haziran 2013, İstanbul.

 9. Demir, M. ve Kalsın, B. “Yabancı Dil Öğrenmede Bilgisayar Oyunları ile İletişimsel Akıcılığın Gelişmesi”, İzmir Üniversitesi, 2.Dil ve İletişim Sempozyumu, 17-19 Haziran 2013, İzmir.

 10. Demir, M. “Gazete Haberciliğinde Fotoğraf Manipülasyonu ve Etik”, Kocaeli Üniversitesi, Uluslararası İletişim Bilimleri ve Medya Çalışmaları Kongresi,12-14 Mayıs 2014, Kocaeli.

 11. Demir, M. ve Talimciler, A. “The Perception of The Fans on Football Handicapping in Turkey”, 12th European Sociological Association Conference, Czech Republic, Prague, 25-28 Ağustos 2015.

 12. Demir, M. ve Günel, O. “İletişim Fakülteleri Akreditasyon Çalışmalarının Yurtdışındaki Örnekleri”, ICQH Uluslararası Yüksek Öğretimde Kalite Konferansı, 2-4 Aralık 2015, Sakarya.

 13. Demir, M. "Football Media in Turkey and Hate Speech", International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Prag, 12-14 Mayıs 2017.

 14. Demir, M. "Writing Rules, Duties and Responsibilities of Health Jounalism", International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Belek, Antalya,13-15 Ekim 2017.

 15. Demir, M. "Futbolun Endüstrileşme Sürecinde Medyanın Rolü", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Paris, Fransa, 10-13 Nisan 2018.

 16. Demir, M. "Futbolda Kullanılan Beden Dili ve Nefret Söylemi", Icosresse 2018, Viyana, Avusturya, 11-14 Mayıs 2018.

 17. Demir, M. "Futbol Marşlarındaki Şiddet ve Söylem", ICoSReSSE 2018, 19-21 Ekim 2018, Antalya.

 18. Demir, M. ve Çırak, F.M. "Gladyatör Dövüşleri ve Futbol İlişkisi", International Conference on Multidisciplinary Sciences (ICOMUS), 15/16 Aralık 2018, İstanbul.

 19. Demir, M. "Dijital Çağda Gazeteciliğin Dönüşümü", 10.ICOSRESSE CONGRESS, 17-18 Haziran 2019, Roma, Italya.

 20. Demir, M. "Yeni Medya ve İş Dünyası", 5. Türkiye Gençlik İnternet Yönetişimi Forumu, ODTÜ, ANKARA, Kasım 2019.

 21. Çırak, M.F. ve Demir M. "Sosyal Medyanın Güvenli Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Medipol Üniversitesi Örneği", ISARC / International Communication Sciences Congress, 27-28 Mart 2021, Ankara, Türkıye.

 22. Çırak, M.F. ve Demir, M. "Kadın Fenomenler Bağlamında Twitter'da Kadına Yönelik Linç Kültürü", 3rd Communication and Technologies Congress CTC 2021, 12-14 Nisan 2021, Istanbul, Türkıye.

 23. Çırak, M.F. ve Demir, M. "Sosyal Medya ile Dönüşen Siyasal Hayat", 3rd Communication and Technologies Congress CTC 2021, 12-14 Nisan 2021, Istanbul, Turkıye.

 24. Demir, M. “İnternet Gazeteciliği’nde İnanılırlık, Etik ve Güvenilirlik”, Geleceğin Gazeteciliği, Editör & Derleyen: Doç. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.48, 2011.

 25. Demir, M. “Modası Olan Bir Aksesuar Olarak Görülen Cep Telefonları Üzerine Bir İnceleme”, Yeni Medya Üzerine…, Derleyen-Editör: Müge Demir, Literatürk Kitabevi, Konya, 2013.

 26. Demir, M. “Kullanım ve Doyumlar Kuramı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı: Beykent Üniversitesi Örneği”, İletişimde Sosyal Medya, Sosyal Medyada Etkileşim, Kalkedon, İstanbul, 2015.

 27. Demir, M. ve Talimciler, A. "Media Representation of Sports in Turkey: The example of Hurriyet and Sabah Newspapers", 'Football in Turkey' (içinde), Peter Lang Publishing, Frankfurt am Main, 2016.

 28. Demir, M. "Türk Futbolunda Şiddet ve Taraftarların Algısı", İletişim Çalışmaları 2016, Sakarya Üniversitesi - TOJCAM, Ed.Prof. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR ve Prof. Dr. Aytekin ISMAN, Aralık 2016.

 29. Demir, M. "EURO 2016 ve Yeni Medya Kullanımı", Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği, ED. ve Der. Berrin Kalsın, Gece Kitaplığı, Ankara, 2017.

 30. Demir, M. "Football Media in Turkey and Hate Speech", ED. Nezihe Tüfekçi, Current Approaches in Social Sciences (içinde), Lambert Academic Publishing, Saarbrüchen/Germany, 2017, ISBN: 978-3-330-32559-3.

 31. Demir, M. "Writing Rules, Duties and Responsibilities of Health Jounalism", Academic Studies about Communication, Business and Economics, SRA Academic Publishing, Aralık 2017.

 32. Demir, M., "İzleyici Araştırmaları ve Gençlerin Televizyona Bakışı Üzerine Bir İnceleme", Ed. E.B. Erdoğan, N. T. Akbulut ve M.A. Mutlugün, Cinius Yayınları, İstanbul, 2017.

 33. Demir, M. "Futbolun Endüstrileşme Sürecinde Medyanın Rolü", "INTERNATIONAL PARIS CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES" içinde, Editors Dr. Umran TURKYILMAZ ve Kaldygul ADILBEKOVA, Institute Of Economic Development And Social Researches Publications, 2018.

 34. Demir, M. ve Çırak, F.M. "Gladyatör Dövüşleri ve Futbol İlişkisi", International Conference on Multidisciplinary Sciences, SRA Academic Publishing, Aralık 2018.

 35. Demir, M. (2018). "Futbol Marşlarındaki Şiddet ve Söylem", ICoSReSSE, SRA Academic Publishing, 2018.

 36. Demir, M. (2019). "Sosyal Medya ve Nefret Söylemi", 'Sosyal Medya Çalışmaları' içerisinde, Ed. Livberber, T. ve Tiryaki, S., Literatürk Yayınevi, Konya.

 37. Kurt, H, Özkan, Ö, Demir, M; “Yerel Basın ve Yerel Siyaset İlişkisi: Yerel Seçimlere Katılan Partilerle İlgili Haberlerin Yerel Basında Yer Alma Oranına İlişkin Ampirik Bir Çalışma”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2004. 2 (1), 2004.

 38. Demir, M, “Televizyon – İzleyici İlişkisinin, Özellikle Çocuklar Temelinde Kanada ve Türkiye Örneklerinde Değerlendirilmesi ve Çocuk İzleyiciler İçin Gerçekleştirilen Medya Okuryazarlığı İle İlgili Çalışmalar Üzerine…”, Ege Üniversitesi, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı: 6, Ekim 2011.

 39. Demir, M. “Basında Yayınlanan Beslenme Haberlerinin Değerlendirilmesi”, İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Dergisi, Sayı: 19, 2010.

 40. Demir, M. “News Values / Haber Değerleri”, çeviri makale, İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Dergisi, Sayı 20, 2010.

 41. Demir, M. “Kendini gerçekleştiren insanın özellikleri, Batı’dan Doğu’ya Görüşler”, çeviri makale, İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Dergisi, Sayı: 21, 2011.

 42. Demir, M. ve Kalsın, B. “Yeni Medya ve Gazetecilik”, kitap eleştirisi, Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, Sayı: 2015.2.2, Sonbahar, s. 209-214.

 43. Türkeşsiz, K., Bostan, K., (2020). İstanbul’daki Tahıl Unlarında Aflatoksin, Deoksinivalenol ve Zearalanon Düzeyleri. Türk Doğa ve Fen Dergisi, (9), 131-136. 

 44. Türkeşsiz K., Bostan K., The Existence of Ochratoxin A in Grains and the Identification of Mycotoxygenic Molds by Molecular Methods, Ganud 2nd International Conference on Gastronomy, Nutrition and Dietetics, 19-20 June, 2021, Gaziantep, Turkey.

 45. Akoğlu, E. (Yönetmen). (2018). I?novasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama Merkezi MİTTO (TUBİTAK için Tanıtım Filmi).

 46. Akoğlu, E. (Yönetmen). (2017). Klaket. (RATEM-Kamu Spotu).https://www.youtube.com/watch?v=BiV7zenD3xg

 47. Akoğlu, E. (Görüntü Yönetmeni, Kurgu). (2020). Pioneras. (Belgesel).

 48. Akoğlu, E. (Görüntü Yönetmeni, Kurgu). (2020). Yeryüzünün Kıvırcık Saçları. (Belgesel).

 49. Akoğlu, E. (Görüntü Yönetmeni, Kurgu). (2018). Çağdaş. (Kısa Film)

 50. Akoğlu, E. (Görüntü Yönetmeni, Kurgu). (2017). Boş Koltuklar. (Belgesel). https://www.youtube.com/watch?v=-7oIvjpUvPY&t=345s

 51. Akoğlu, E. (Kameraman, Metin Yazarı, Kurgu). (2016-2017). Ko-Medya. (YouTube Formatı) https://www.youtube.com/channel/UCzECPNU4bBu46IfKENTsxlw

 52. Akoğlu, E. (Kameraman). 2017). Koltuk. (RATEM-Kamu Spotu).

 53. Akoğlu, E. (Metin Yazarı). (2016). Bugün Günlerden. (YouTube Formatı) https://www.youtube.com/channel/UCkhnc7kqyQ5cBUpXlfBtKCw

 54. Pehlivanoğlu, H., Tuğla, M. Ş., Aksoy, A. (2021). A research of packaged food consumption habits of students at the secondary school in Istanbul. SRA Academic Publishing, Lithuania.

 55. Pehlivanoğlu, H., Aksoy, A. (2021). Is Donkey Milk An Alternative For Newborn And Infant Nutrition? 5th International New York Conference On Evolving Trends  In Interdisciplinary Research & Practıces, Liberty Publications, New York, pp. 104-111.

 56. Aksoy, A. (2021). Gıdalarda pH Ölçümünün Önemi. Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4 (2) , 193-216. DOI: 10.46373/hafebid.978917.

 57. Aksoy, A., Pehlivanoğlu, H. (2021). Investıgatıon Of Qualıty Crıterıa Durıng The Storage Of Vacuum Drıed Mınced Meat And Powder Soup Developed From It (Chapter 2). Recent Advances In Engıneerıng, Scıence And Constructıon. Edt. Yücelbaş, C., Iksad Publications. Ankara, pp. 21-41.

 58. Aksoy, A. (2021). Gıda Felsefesi,  Gıda ve Etik, Ed. Doğan, M., Nobel Yayınevi, İstanbul.

 59. Pehlivanoğlu, H., Aksoy, A.  (2021). Meyve ve Sebzelerin Kurutulmasinda Uygulanan Modern Yöntemler. 4th International  Conference On Scientific Research, Ispec Publications, vol. 2., pp. 174-186.

 60. Aksoy, A., Pehlivanoğlu, H. (2021).  Gıda Mühendisliğinde Etik ve Gıda Sektöründe Karşılaşılan Etik Problemler, Euro Asia 8th. Internatıonal Congress On Applıed Sciences, Farabi Publishing House,  pp. 527-542.

 61. Pehlivanoğlu, H., Aksoy, A. (2020). Phytoestrogens and the Importance of Phytoestrogens as Functional Food Ingredients. AGBIOL - II. International Conference on Agricultural, Biological and Life Science, pp. 453-462.

 62. Aksoy, A. (2020). Production of Powdered Soup of Protein Added by Using Vacuum Dried Minced Meat and Determination of Sensory Properties of It, IV. International Congress On New Trends In Science, Engineering And Technology, pp, 223-231.

 63. Aksoy, A. (2020). Gıda Endüstrisinde Elektrolize Su Kullanımı. European Journal of Science and Technology, (19), 254-262.

 64. Aksoy, A. (2020). Mühendislik Etiği ve Gıda Mühendisliği Mesleki Etik Kuralları, Gıda Mühendisliğine Giriş, Ed. Doğan, M., Nobel Yayınevi, İstanbul.

 65. Aksoy, A., Karasu, S., Akcicek, A., Kayacan, S. (2019). E?ects of Di?erent Drying Methods on Drying Kinetics, Microstructure, Color, and the Rehydration Ratio of Minced Meat, Foods, 8 (6), 216, 2019.

 66. Aksoy, A., Aran, N., (2018). “Bazı Taze Sebzeler ve Çiğ Tavuk Etinde Yüzey Dekontaminasyonu Uygulamalarının İncelenmesi”, Journal of Awareness, 3, özel sayı, 509-526.

 67. Öztürk, A., “İstanbul’un Marka Değerinin Kentsel Doku Değişimi Süreçlerinde Kültür ve Sanatla Etkileşimi”, Gökkuşağı – Güler Ertan’a Armağan, Alternatif Yayıncılık, 2021.

 68. Öztürk, A., Özgün Baskı Workshop, Haliç Üniversitesi, 16.06.2021.

 69. Öztürk, A., “Bilişsel Esnekliğin Görsel Sanatlar Eğitimi Yoluyla Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Yaratıcı Değerlere Dönüşümü”, International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, 4(9) 2019.

 70. Öztürk, A., 6. Beylikdüzü Resim Çalıştayı – Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul, 10-24.11.2018.   

 71. Öztürk, A., “TUTKU”, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Kişisel Resim Sergisi, İstanbul, 20.05.2017-29.05.2017.

 72. Öztürk, A., “EMPATİ”, Beylikdüzü Kültür Merkezi Kişisel Resim Sergisi, İstanbul, 19.02.2016 - 25.02 2016.

 73. Öztürk, A., “SEVGİ İÇİN İNSANLIĞA”, Memorial Hastanesi Galerisi Kişisel Resim Sergisi, İstanbul, 01.06.2012 – 30.06.2012.

 74. Öztürk, A., “BEYNELMİLEL” ÖYKÜNÜN DEVAMI VAR, Taksim Sanat Galerisi Kişisel Resim Sergisi, İstanbul, 23.11.2011 – 07.12.2011.

 75. Tabanlı, K., GÜNEL, O. Dijital Dönüşümün Kültür ve Sanat Üzerindeki Yansımaları Kitapta bölüm: Yapay Zekâ Çağında Sanat Algısı Nobel Akademik Yayıncılık, 2021.

 76. Tabanlı, K., ÇAKIR, M. Günümüz yeni medya ortamında çalışma ve zihinsel zanaatkârlık sayı 13, s.446-462 Intellectual craftsmanship and labour in todays new media Doi Number: http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1421

 77. Özkeskin, P., “Grafik Tasarım Eğitimi ve Bir Ders Önerisi”, Yeditepe Üniversitesi İDEA Sanat ve Tasarım Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, 2021 (2021 aralık ayında gerçekleşecek)

 78. Özkeskin, P., “Design: The Before, Now and Then”, 7th International Conference On Enviromental, Cultural, Economic and Social Sustainability: Accelerating The Transition to Sustainability”, Vrije Universiteit Amsterdam, 2021

 79. Özkeskin, P., “Icon Image: David Bowie vs. Zeki Müren”, IV. International Congress On Visual Culture, Pontificia Università della Santa Croce, Rome, 2018

 80. Özkeskin, P., “Exploring David Bowie As A Dandy”, INNA 2nd International Symposium: Creating Character, Inventing Lives: Art of Self, Barcelona, 2015

 81. Özkeskin, P., MADRIDGRAFICA21: RE_ Poster Exhibition, La Central de Diseño – Matadero Madrid, 2021

 82. Özkeskin, P., CALANCA SWITZERLAND BIANNALE 2023, The Colors of the Moon International Contest, Switzerland, 2021

 83. Özkeskin, P., AIGA 50 BOOKS | 50 COVERS, Dijital Mecra, 2021

 84. Özkeskin, P., POSTERS on POLITICS & POSTERS OF DISCONTENT IV, Marygrove Gallery of Art, Detroit, USA, 2020

 85. Özkeskin, P., Uğural, B., Yazıcıoğlu, E., Dal M. O., Humaid, S., Yılan, E., Aşkaroğlu, A., Vesek, I., Kasih, A. “DÖN BEBEĞİM” Projesi, Green Tales of Istanbul, Hollanda Konsolosluğu, Istanbul, 2020

 86. Özkeskin, P., CHEAP FESTIVAL 2020: RECLAIM, Bologna, 2020

 87. Özkeskin, P., BLANK POSTER / Fear, Dijital Mecra, 2020

 88. Özkeskin, P., POSTERJAM / Home, Dijital Mecra, 2020

 89. Özkeskin, P., ”TAHAMMUL”, Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 3.Akademisyenler Sergisi, Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Istanbul, 2019

 90. Özkeskin, P., SINIR' (Karma Sergi), Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sakarya, 2017

 91. Özkeskin, P., 34. GMK GRAFİK TASARIM SERGİSİ (Grafik Tasarımcılar Meslek Kurulusu), Mimarlar Odası Büyükkent Subesi, Istanbul, 2015

 92. Kantar, N. “Semiological Analysis of the Use of Mythology in Print Advertisements”, 7th International Conference on Visual Culture, 2021 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 93. Kantar, N. “Semiological Analysis of the Use of Mythology in Print Advertisements” Academic Intellectual Dialogues of the XXI Century, 2021. (Kabul edildi, yayın aşamasında)

 94. Kantar, N. 49. Antalya Altın Portakal Festivali Afiş Sergisi, Antalya Kültür Merkezi, 06.10.2014-12.10.2014. (Ulusal Karma Sergi Katılımı)

 95. Kantar, N. İstanbul Comics Art Festival, İstanbul/Kadıköy, 08.09.2017-10.09.2017 (Ulusal Karma Sergi Katılımı)

 96. Kantar, N. Tahammül, Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 3. Akademisyenler Sergisi, 24.01.2019-25.01.2019 (Ulusal Karma Sergi Katılımı)

 97. Kantar, N. Romanian Design Week, Bükreş / Romanya, 12.09.2020-20.09.2020 (Uluslararası Karma Sergi Katılımı)

 98. Kantar, N. 11th International Eco-Poster Triennial “The 4th Block", Online, 27.02.2020 (Uluslararası Bienal Katılımı)

 99. Kantar, N. Blank poster/fix, online, 24.04.2020 (Uluslararası Sergi Katılımı)

 100. Kantar, N. PosterJam/Change, Online, 01.08.2020 (Uluslararası Sergi Katılımı)

 101. Kantar, N. PosterJam / Home, online, 18.05.2020 (Uluslararası Sergi Katılımı)

 102. Kantar, N. UM BANCO DE DADOS DEMOCRATICO PARA ARTES DIGITAIS 2021 - A DEMOCRATIC DATABASE FOR DIGITAL ARTS 2021, online, 12.05.2021 (Uluslararası Sergi Katılımı)

 103. Kantar, N. B.I International Poster Art Biennale 2021 in South Korea, Online, 30.07.2021 (Uluslararası Bienal Katılımı)

 104. Kantar, N. co|show - International Poster Biennial, Colorado Mesa University, 06.08.2021-27.08.2021 (Uluslararası Bienal Katılımı)

 105. Kantar, N. Graphic Days Torino, İtalya, 06.09.2021-26.09.2021 (Uluslararası Sergi Katılımı)

 106. Kantar, N. Innovation Day 2021, İtalya – Torino, 22.10.2021-22.10.2021 (Uluslararası Sergi Katılımı)

 107. Kantar, N. BIENAL DE DISENO DE PERU – PERU TASARIM BİENALİ, 04.11.2021 (Uluslararası Bienal Katılımı)

 108. Sincar, M. D’Source Corona Design Challenge, Bombay India, 2021. (Communication Design Winner – First Round)

 109. Sincar, M. 27. İzmir Caz Festivali Afiş Yarışması, İzmir, 2020. (Sergileme Ödülü)

 110. Sincar, M. Yarının Ustaları Sergisi, Eskişehir, 2019. (Sergileme Ödülü)

 111. Sincar, M. Yarının Ustaları Sergisi, Eskişehir, 2018. (Sergileme Ödülü)

 112. Aydoğan, A. International Pegem Conferance on Education, Jürili Karma Sergi, Antalya, 30.10.2021 (Uluslararası Sergi Katılımı)

 113. Aydoğan, A. International Communication and Art Symposium, Jürili Karma Sergi, 05.09.2021 (Uluslararası Sergi Katılımı)

 114. Aydoğan, A. International Mediterranean Friendship Exhibition, Online Karma Sergi, 05.05.2021 (Uluslararası Sergi Katılımı)

 115. Aydoğan, A. 37. Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK), İstanbul, 2018 (Ulusal Sergi Katılımı)

 116. Aydoğan, A. Fotografik Bakışlar Sergisi, Karma Sergi, Trakya Üniversitesi, Edirne, 2017 (Ulusal Sergi Katılımı)

 117. Aydoğan, A. Bi Takım İşler Sergisi, Karma Sergi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul, 2015 (Ulusal Sergi Katılımı)

 118. Aydoğan, A. Fotografik Bakışlar Sergisi, Karma Sergi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İstanbul, 2015 (Ulusal Sergi Katılımı)

 119. Hatipoğlu Kiriş, E. “Kadının Kamusal Alanda Varoluş Süreci ve Bir Kamusal Alan Oluşturan Televizyonda Kadının Değişmeyen Konumu”, ATLAS 8. International Congress on Social Sciences, 11-13 Haziran 2021, Ankara, Türkiye. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 120. Hatipoğlu Kiriş, E. II. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu Sergisi, Ardahan, 08.06.2021-15.08.2021. (Uluslararası Karma Sergi Katılımı)

 121. Hatipoğlu Kiriş, E. 30x30, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Faku?ltesi, 2019. (Uluslararası Karma Sergi Katılımı)

 122. Hatipoğlu Kiriş, E. 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Anma Pulları Karma Sergisi, Kocaeli SEKA Kağıt Müzesi, 2019. (Ulusal Karma Sergi Katılımı)

 123. Hatipoğlu Kiriş, E. İzmit’in Değerleri Pul Serisi Karma Sergisi, Kocaeli SEKA Kağıt Müzesi, 2018. (Ulusal Karma Sergi Katılımı)

 124. Hatipoğlu Kiriş, E. Puslu Kadınlar Atlası - 8 Mart Dijital Karma Sergisi, 2016. (Ulusal Karma Sergi Katılımı)