Research

PROSPECTİVE STUDENTS

Projects

 1. Doğan Sözüer Z, BAP Sosyal Bilimlerden: "Moda Tasarımında Sanal Gerçeklik ile Sanatsal ve Eko-İnovatif Giysi Koleksiyon Önerisi" Proje No: HBAP604-II-6. (2021 – Devam etmekte)

 2. Doğan Sözüer Z, ISTKA "İslam Mimarisi ve Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi" Proje Kodu TR/10/21/YES/0026. (2021 – Devam etmekte)

 3. Doğan Sözüer Z, Uluslararası, Sergiler/Bianeller, Trianeller /, 01- 15 Temmuz 2021, International Textile And Fibre Art Exhibitions "Scythia" 2021, Ukraine , (No: 343429)

 4. Doğan Sözüer Z, (2021) Beyoğlu Akademi- Haliç Sem Ortaklığında "Sıkıştırılmış Alanda Yaratıcılık: Pandemi Sürecinde Tasarım Pratiklerinin Yeniden Keşfi", Tasarım Sürecinin Proje, Konsept Ve Malzemenin Gündelik Yaşam Ortamındaki Olanaklara İndirgenmesi- Dönüştürülmesi Sürecinde "Yaratıcılık" Kavramına Yeniden Bakmak. Seminer.

 5. Doğan Sözüer Z, Sözüer Aytuğ (2019). Creatıve Desıgn As The Industrıal Strategyof Turkısh Apparel Sector. Business And Management, 31-40. (Yayın No: 5442485)

 6. Doğan Sözüer Z, (2019). Tekstil Üretimine Performatif Yaklaşımlar. Ulakbilge, 7(39), 527-534., Doi: 10.7816/Ulakbilge-07-39-03 (Yayın No: 5434254)

 7. Doğan Sözüer Z, (2019). Güncel Sanatta Zanaatin Temsili Ve Tekstil Yapıtları Üzerinden İncelenmesi. Yıldız Journal Of Art And Design, 6(1), 1-13. (Yayın No: 5144306)

 8. Doğan Sözüer Z., (2019). Tekstil Üretimine Performatif Yaklaşımlar. International Art Symposium Yayın No:5144309)

 9. Doğan Sözüer Z., Ulusal, Koleksiyon /Özel Koleksiyonlar / (2019) Serbest İllüstrasyon Ve Desen Arşivi, -, (No: 271076)

 10. Doğan Sözüer Z., Uluslararası, Sergiler/Karma Sergiler /, 11.Haziran -11 Temmuz 2019, Po-Mo Internatıonal Maılart Exhıbıtıon, Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, (No: 267199)

 11. Doğan Sözüer Z, Yıldız D. (2018). Modern Kent Yaşamında Kültüre Özgü Tasarımlara Dönüşün Giyim Bakımından İncelenmesi. Idil Journal Of Art And Language, 7(42), 183-193., Doi: 10.7816 /İdil-07-42-09 (Yayın No: 4316479)

 12. Doğan Sözüer Z., Türker S.H. (2018). Moda Tasarımcılarının Sosyal Medya İle İlgili Görüşleri Üzerine Bir İnceleme. 5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, 58-58. (Yayın No:5438191)

 13. Doğan Sözüer Z., Türker S.H. (2018). Kent Ve Tekstil Dokularının Etkileşimi Ve Günümüz Sanatına Yansımaları. Disiplinler Arası Akademik Çalışmalar, 2, 201-210. (Kontrol No: 5442474)

 14. Doğan Sözüer Z., Turan E. (2017). Kent Yaşamında Modern Çağ Gereksinimlerinin Estetik Açıdan Moda Tasarımına Etkisi. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 54-54. (Yayın No:3662870)

 15. Doğan Sözüer Z. Uluslararası, Tv Filmleri / Diziler /Yönetmen/, 27-29 Eylül 2019, Falling Asleep/Uykuya Düşmek Adlı 3dk 15sn Stop Motion, Deneysel Animasyon Animatörlüğü., The Bennington College Alumni Film Creativity Festival, Kinoteca, Bennington College, Bennington, Vermont, Abd, (No: 271078)

 16. Doğan Sözüer Z. Ulusal, Workshop /Workshop Yöneticiliği /, 24 Nisan 2019.  Buluntu Malzeme İle Kostüm Tasarımı/ Haliç Üniversitesi Myo Sahne Ve Dekor Tasarımı Öğrencileri, Gsf Tekstil Ve Moda Tasarımı Bölümü Öğrencileri İle Kostüm Tasarımı - Uygulama Çalışması, Haliç Üniversitesi Konferans Salonu Fuaye Alanı, (No: 270941)

 17. Doğan Sözüer Z., Ulusal, Sergiler/Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler /, 16 Haziran- 29 Temmuz 2017, Kara Kutu/ Mıxer Sessıons Iıı, Mixer Arts Galeri, (No: 258055)

 18. Doğan Sözüer Z., Ulusal, Kuratörlük /, 06-23 Şubat 2017, Connectıons/ Bağlantılar, Çemberlitaş Basın Müzesi, (No: 258136)

 19. Doğan Sözüer Z., Ulusal, Sergiler/Bireysel (Kişisel) Sergiler/, 05-23 Aralık 2016, Kişisel Sergi/ Find Yourself On Landscape-Konumunu Bul, Basın Müzesi, Çemberlitaş, (No: 258137)

 20. Doğan Sözüer Z., (27-31 Ekim 2016) Uluslararası, Sergiler/Grup Sergiler / Orası, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Bursa, (No: 258135)

 21. Doğan Sözüer Z., Ulusal, Sergiler/Grup Sergiler /, 16 Nisan- 15 Mayıs 2016, Açık Depo, Mıxerarts Galeri, (No: 88431)

 22. Doğan Sözüer Z., Ulusal, Sergiler/Karma Sergiler /, 16- 27 Nisan .2016, Rengin Sesi, Ressamlar Derneği Sanat Evi, (No: 88429)

 23. Doğan Sözüer Z., Uluslararası, Sergiler/Bianeller, Trianeller /, 15-26 Temmuz 2016, Scyhtıa/ The 11th Internatıonal Bıennıal Exhıbıtıon Of Contemporary Textıle Art /Europe 1926, Scythia - The 11th International Biennial Exhibition Of Contemporary Textile Art, (No: 88433)

 24. Doğan Sözüer Z. (2015). İstanbul Çağdaş Sanat Gündeminde Tekstil. 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, 2, 227-233. (Yayın No:2817535)

 25. Doğan Sözüer Z., 28 Nisan -15 Haziran 2015 Re-Make, Tc Yalova Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi Sanat Galerisi, (No: 88411)

 26. Doğan Sözüer Z., Ulusal, Sergiler/Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler /, 01-13 Nisan 2015, Öğretim Üyeleri Sergisi, Trabzon İl Kültür Müdürlüğü, (No: 88410)

 27. Doğan Sözüer Z., Uluslararası, Sergiler/Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler /, 20.11.2015-09.12.2015, 2. Uluslararası Resim Sempozyumu, Yalova Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi, (No: 88430)

 28. Doğan Sözüer Z  Ulusal, Sergiler/Bireysel (Kişisel) Sergiler/, 10-17 Ekim 2014, Sanatta Yeterlik Sergisi, Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı, (No: 88413)

 29. Doğan Sözüer Z  Ulusal, Sergiler/Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler /, 03.02.2014-21.02.2014, Öğretim Üyeleri Sergisi, Basın Müzesi, Çemberlitaş, (No: 88412)

 30. Doğan Sözüer Z  Uluslararası, Sergiler/Bianeller, Trianeller /, 09- 27 Temmuz 2013, The 8th International Biennial Symposium And Exhibition On Textile Art, The 8th International Biennial Of Textile Miniatures, (No: 88415)

 31. Doğan Sözüer Z.,  22-28 Eylül 2013 Uluslararası, Art Factory- Place And Energy, The Art Factory Gallery, (No: 88414)

 32. Doğan Sözüer Z.,  Uluslararası, Sergiler/Bianeller, Trianeller /, 18-30 Haziran 2013, Scythia - The International Biennial Symposium And Exhibition On Textile Arta Piece Of Me (1 Eser), The 6 Th International Biennial Symposium And Exhibition On Textile Art, (No: 88416)

 33. Doğan Sözüer Z.,  Uluslararası, Workshop /Workshop /, 20-21 Ekim 2012, Bitkisel Lifler İle Mini Tekstil Uygulamaları, 1. Uluslararası İstanbul Tekstil Sanatı Sempozyumu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, (No: 88417)

 34. Doğan Sözüer Z. (2011). Güzel Sanatlar Eğitiminde İnternet Temelli Teorik Öğretim. 1. Sanat Tasarım Eğitimi Sempozyumu, 140-143. (Yayın No:2817557)

 35. Doğan Sözüer Z., (2011). Tekstil Sektöründe Atık Ekolojisi Uygulamaları. Akdeniz Sanat, 4(8), 24-26. (Kontrol No: 2817553)

 36. Doğan Sözüer Z., Uluslararası, Sergiler/Uluslararası Sergiler /, 15-25 Haziran 2011, 5 Th Internatıonal Bıennıal Symposıum And Exhıbıtıon On Textıle Art / Sea Creature, Scythia - The International Biennial Symposium And Exhibition On Textile Art, (No: 88428)

 37. Doğan Sözüer Z., Uluslararası, Workshop /Workshop Yöneticiliği /, 12.06.2017-17.06.2017, Lıfe Pattern/Yaşantı Deseni Tekstil Workshop, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, (No: 258057)

 38. Tabanlı, K. (2017). Connections, Ulusal Karma Sergiye eserle katılım. 6-23 Şubat 2017 Çemberlitaş Basın Müzesi- İstanbul. 

 39. Tabanlı, K. (2018). Animatörlük: ‘Falling Asleep’ adlı animasyon TC. Kültür Bakanlığı Telif Hakları Sinema Genel Müdürlüğü Animasyon Yapım Desteğini almaya hak kazanmıştır.        

 40. Sünter Eroğlu N., Canoğlu, S., Yüksek M. (2020).  Characterization, Mechanical, And Antibacterial Properties Of Nanofibers Derived From Olive Leaf, Fumitory, And Terebinth Extracts.  Turkısh Journal Of Chemıstry, 4(44), 1043-1057., Doi: 10.3906/Kim-2003-45 (Yayın No: 6418394)

 41. Sünter Eroğlu N., Canoğlu, S., Yükseloğlu S.M. (2019). Heating And Conductive Properties Of Fabrics Made Of Metal Yarns.  European Journal Of Engineering And Applied Sciences, 2(2), 13-16. (Yayın No: 5842717)

 42. Yüce İ., Sünter Eroğlu N., Canoğlu, S. (2019).  Alternatıve Fıbers I: Feather Fıbers And Peanut Hull Fıbers.  Annals Of The University Of Oradea: Fascicle Of Textiles, Leatherwork., 20(1), 119-124. (Yayın No: 5192579)

 43. Canoğlu, S, Sünter Eroğlu N., (2019).  The Electrıcal And Physıcal Effects Of Yarns Contaınıng Metal Wıre On Knıtted Fabrıc.  Annals Of The University Of Oradea: Fascicle Of Textiles, Leatherwork, 20(1), 25-30. (Yayın No: 5688017)

 44. Sünter Eroğlu N., Yüce İ., Canoğlu, S. (2019).  Alternatıve Fıbers Iı: Pıneapple, Polar Bear, Banana And Carıbou Fıbers.  Annals Of The University Of Oradea: Fascicle Of Textiles, Leatherwork, 20(2), 97-102. (Yayın No: 5460557)

 45. Canoğlu, S., Sünter Eroğlu N., Yükseloğlu S.M. (2018).  A Revıew On Sun-Protectıve Clothıng.  Annals Of The Unıversıty Of Oradea Fascıcle Of Textıles-Leatherwork, 19(2), 25- (Yayın No: 4330343)

 46. Sünter Eroğlu N., Yükseloğlu S.M., Canoğlu, S. (2017).  A Review On Textiles İn Space Protection Equipments.  Annals Of The University Of  Oradea : Fasciicle  Of Textiles , Leatherwork, 18(1), 103-108. (Yayın No: 3980092)

 47. Bedeloğlu A., Sünter Eroğlu N. (2013).  Investigation Of Polyacrylic   Metal Wire Composite Yarn Characteristics Manufactured On Fancy Yarn Machine.  Materials And Manufacturing Processes,, 28(6), 650-656., Doi: 10.1080/10426914.2012.727118 (Yayın No: 1266257)

 48. Bedeloğlu A., Sünter Eroğlu N. (2012).  Investigation Of Polyacrylic   Metal Wire Composite Yarn Characteristics Manufactured On Fancy Yarn Machine.  Materials And Manufacturing Processes, 28(6), 650-656., Doi: 10.1080/10426914.2012.727118 (Yayın No: 360727)

 49. Bedeloğlu A., Sünter Eroğlu N. (2012).  Investigation Of Polyacrylic   Metal Wire Composite Yarn Characteristics Manufactured On Fancy Yarn Machine.  Materials And Manufacturing Processes, 28(6), 650-656., Doi: 10.1080/10426914.2012.727118 (Yayın No: 360727)

 50. Sünter Eroğlu N., Canoğlu, Yükseloğlu S.M. (2016).  Sağlık Uygulamaları İçin Sensör Entegre Edilmiş Giysi Tasarımı.  Utib Türkiye Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründe 9. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4219312)

 51. Sünter Eroğlu, N., Bedeloğlu A. (2011).  Elektriksel Olarak İletken Tekstil Yapıları Ve Kullanım Alanları.  Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu Ve Sergisi, 217-222. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1266286)

 52. Bedeloğlu A., Sünter Eroğlu, N., (2011).  Production Of Complex Yarns Containing A Metal Wire For Smart Textile Applications.  Innoversıty Beddıng Textıles 2011 Beyond (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1266421)

 53. Sünter Eroğlu, N.,., Bedeloğlu A. (2011).  Metal Tel İçeren İplik Üretimi Ve Akıllı Tekstil Uygulamaları.  13. Tekstil Teknolojisi Ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1266292)

 54. Sünter Eroğlu, N., Bedeloğlu A., Bozkurt Y. (2010).  Elektriksel Olarak İletken Tekstil Yapıları  Üretim Yöntemleri Ve Kullanım Alanları.  Tekstil Ve Mühendis, 17(79), 7-17. (Ulusal) (Hakemsiz) (Makale Özgün Makale) (Yayın No: 1266221)

 55. Demir Öztürk, E. - “Keloid”, Tokyo Metropolitan Museum, International Group Exhibition, (10-17 Eylül 2021).

 56. Demir Öztürk, E.- “Tela Malzemelerinin Giysi Tasarımında Üstlendiği Görevler”, Gökkuşağı Güler Ertan’a Armağan, Sanat Tasarım Kuram. ( Kitap Bölümü), S. 109. 2021

 57. Demir Öztürk, E.- “His”, Base 2019, Sıraevler-Akaretler/Beşiktaş-İstanbul, 14-17 Ekim 2019.

 58. Demir Öztürk, E.- “İsimsiz”, “Özgün Dokumalar Özgün Tekstil Baskılar Öğrenci Çalışmalar”I, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Osman Hamdi Bey Salonu. (16- 20 Ekim 2017)

 59. Demir Öztürk, E.- “Natural Dyes From The Viewpoint Of Sustainable Fashion”, 2. International Mediterranean Art Symposium- Natural Dye, Antalya. (Uluslararası Bildiri-Tam Metni Yayınlandı) (10-12 Mayıs 2017).

 60. Demir Öztürk, E.- “Akıcı”, 7. International İstanbul Textile Conference, International Textile Art Exhibition, İstanbul. (Uluslararası Çağrılı Sergi) (21-30 Mart 2016)

 61. Demir Öztürk, E.-, “Dönüşüm”, Büyük Buluşma 2016 Gsf, Yaşar Üniversitesi-İzmir, (13-2 Mayıs 2016).

 62. Demir Öztürk, E.-, “Giyimde Kültürlerarası Etkileşim“, Sanatta Tekstil / Ulusal Tekstil Sanatçıları Sergisi Ve Paneli- Trabzon. (04 Mart 2013)

 63. Demir Öztürk, E.-, 'Girdap', Marmara Üniversitesi Lif Sanatı Sergisi, İstanbul, (01-20 Ekim 2010).

 64. Demir Öztürk, E.-, “Tasarımların Fotoğraf Kurgu Ve Çekimleri”, Moda Fotoğrafları Sergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, (16-20 Ekim 2006).

 65. Demir Öztürk, E.-, “İsimsiz”, Dokuz Eylül Üniversitesi Drapaj Çalışmaları Sergisi, İzmir, (9-13 Ekim 2006).

 66. Demir Öztürk, E.- ‘’Rainbow’’, Gelin&Damat Show, Uluslararası İzmir Fuarı, (20-23 Nisan 2006).

 67. Aktepe, Ş., Erol, E. (2019). Osmanlı Dönemi Gelinlikleri Ve Gelin Başlıkları. The Journal Of Social Science.  3(5) Doı: 10.30520/Tjsosci.516782,

 68. Erol, E., Kaya Z. (2015). Ahşap Baskı Tekniği Ve Giysi Tasarım Uygulamaları. Iv. Uluslararası  Türk Sanatları, Tarihi Ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri

 69. Erdoğan S., ‘19. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi’ Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ulusal Jürili Karma Sergi, Türkan Şoray Kültür Merkezi, Antalya, 27.10.2021- 29.11.2021

 70. Https://Www.Artsteps.Com/Embed/6166c0578a9c6712aae55606/560/315

 71. Erdoğan S., ‘Ekim Geçidi-20 Yıl Sergisi’ Çanakkale/ Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi, 29.10.2021-29.11.2021, Www.Canakkaleseramikmuzesi.Org

 72. Http://Gsfsergi.Comu.Edu.Tr Https://Troyartgallery.Com

 73. Erdoğan S., ‘Sanatçı Ve Zanaatkar Buluşması’ Anadolu'nun Geleneksel El Sanatları, Uagesss Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü Uluslararası Sempozyum Ve Sergi, Online / Gsf Sergi Salonu, Samsun, 08.09.2021-10.09.2021 Https://Www.İzdas.Org/Gelenekselelsanati,

 74. Erdoğan S., ‘Pandemi Günlerinde Sanat’ 'Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali Çalıştayı, Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi, 14.07.2021-24.07.2021

 75. Erdoğan S., "İklimlerin Sonu" Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Kongresi Sanal Karma Sergi, 03.06.2021-05.06.2021 Https://Www.Artsteps.Com/View/60b27a9533d289bdc8d20adb

 76. Erdoğan S., Artantakya 2th International Contemporary Art Fair - Artantakya 2. Online Çağdaş Sanat Fuarı, Online Karma Sergi, 01.06.2021-10.06.2021 Https://Artantakya.Com/Online_Fair/

 77. Erdoğan S., 1.Uluslararası Sisli Sanat Mimari Ve Tasarım Jürili Karma Sergi, 21.05.2021-07.06.2021 Https://İsaade.Sisli.Edu.Tr/Eserler/

 78. Erdoğan S., Aart Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu, Eskişehir, Online, 15.04.2021-30.05.2021 (Http://Artspaces.Kuntstmatrix.Com/En/Exhibition/5747446/Aart-2021)

 79. Erdoğan S., ‘Öğretmenler Günü’ Online Karma Sergi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, 24.11.2020-07.12.2020

 80. Erdoğan S., ‘Ekim Geçidi 19-Çanakkale’, Disiplinlerarası Online Karma Sergi, 07.11.2020-30.11.2020 Www.Canakkaleseramikmuzesi.Org Http://Gsf.Comu.Edu.Tr/Arsiv/Etkinlikler

 81. Erdoğan S., ‘Mini Tekstiller’, Tekstil, Moda, Sanat Ve Tasarım Sempozyumu Ve Sergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tekstil, Moda, Sanat Ve Tasarım Sempozyumu, Online Karma Sergi, İstanbul, 19.11.2020-20.11.2020

 82. Erdoğan S., ‘Bulaşıcı Olan İyiliktir’, Portakalçiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi,Karma Sergi , 15.09.2020-15.10.2020 Portart.Org

 83. Erdoğan S., ‘Sanal Yansımalar’ Yalova Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi Çevrimiçi Uluslararası Jürili Karma Sergi, Yalova Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi Çevrimiçi, 19.06.2020-12.08.2020

 84. Erdoğan S., Tekstil Ve Moda Tasarımcıları Karma Online Sergi, 15.08.2020-30.08.2020

 85. Erdoğan S., Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Tasarım Günleri Workshop Workshop Yöneticiliği, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, 23.02.2020-23.02.2020

 86. Erdoğan S., Karma Sergi, Artantakya International Online Exhibition Sanal Sergi, 07.07.2020-12.08.2020 Www.Artantakya.Com Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=71rhabunnsw

 87. Erdoğan S., ‘Kas-Der – Toç-Ev El Ele Çocuklar Okusun Diye’, Yunus Emre Kültür Ve Sanat Merkezi, İstanbul,07.02.2020-12.02.2020

 88. Erdoğan S., Ekim Geçidi 18- Çanakkale Disiplinlerarası Karma Sergi, Deniz Müzesi Muavanet-İ Milliye Sergi Salonu, 14.11.2019-28.11.2019

 89. Erdoğan S., Art In Converge:”Art Towards Varna” International Group Exhibition, Varna Boris Georgiev City Art Galllery, Bulgaristan, 07.11.2019-10.11.2019

 90. Erdoğan S.,Orontes 4th International Contemporary Art Fest /Orantes 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali Artantakya, Hatay Kültür Merkezi, Hatay, 21.10.2019-27.10.2019

 91. Erdoğan S., International Chios Island Meeting Of Art Homerion Culturel Center (Uluslararası Sakız Adası Sanat Buluşması 2), Homerion Kültür Merkeziı, Sakız Adası, 26.09.2019-29.09.2019

 92. Erdoğan S., ‘Sevgiye Giden Yol Sanattan Geçer’ Karma Sergi, Wıch Nişantaşı, İstanbul, 16.04.2019-22.04.2019

 93. Erdogan S., ‘Ev Tekstil Tasarımı’, Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (12), 86-89. (2019)

 94. Erdogan S., ‘Sanat Olarak Tekstil Tasarımı’, 4. Uluslararası Gap Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, (2019).

 95. Erdogan S., ‘Tekstil Yüzey Düzenleme Teknikleri’, 3.Sada Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu, Ankara, (2019).

 96. Erdogan S., ‘Ev Tekstil Tasarımı’, Asead Vı. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (2019).

 97. Erdogan S., ‘Dokuma Kumaş Tasarımı’, Uysad Uluslararası Yönetim Ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, (2019).

 98. Erdogan S.-Günay Kaygusuz B., ‘Mardin Bienalinde Yer Alan Sanatçılardan Bir Seçki’, Mardin 4. Uluslararası Kültür Ve Medeniyetler Kongresi, (2018).

 99. Erdoğan S., Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 7. Uluslararası Öğrenci Trienali Workshop Yöneticiliği, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul, 07.06.2017-07.06.2017

 100. Erdogan S., ‘Sanat Malzemesi Olarak Lif’, Iıı. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 1010-1014, (2016).

 101. Erdogan S., ‘Arapgir Manusa Dokumaları’, 7th International İstanbul Textile Conferenceon Fabrics Touching Anatolia, İstanbul (Bezce2016)

 102. Erdoğan S., ‘El Ele’ Karma Sergi, Tual İstanbul Görsel Kültür Sanat Merkezi, İstanbul, 05.11.2016-25.11.2016

 103. Erdoğan S., ‘15.Ekim Geçidi’ Disiplinlerarası Karma Sergi, Deniz Müzesi Muavanet-İ Milliye Sergi Salonu, Çanakkale, 08.11.2016-16.11.2016,

 104. Erdoğan S., ‘Kapılar’ Karma Sergi, Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul, 28.05.2016-01.06.2016

 105. Erdoğan S., ‘Erguvan İstanbul 10.Yıl Sergisi’ Karma Sergi, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi Cumhuriyet Müzesi Sergi Salonu, İstanbul, 18.04.2016-02.05.2016

 106. Erdoğan S., Uluslararası Orontes Çağdaş Sanat Festivali Ve Çalıştayım, Uluslararası Orontes Çağdaş Sanat Festivali Ve Çalıştayı, Antakya, 17.04.2016-21.05.2016

 107. Erdoğan S., Iıı. Gusbag Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri Karma Sergi, Sivas, 07.04.2016-11.04.2016

 108. Erdoğan S., Hayatın İçindeki Kadın, Beylerbeyi Sarayı Sanat Galerisi', İstanbul,07.03.2016-17.03.2016

 109. Erdoğan S., ‘Bir Fırça Bin Renk’ Karma Sergi, Ressamlar Derneği Sanat Evi, İstanbul,05.03.2016-16.03.2016

 110. Erdoğan S., ‘İl İl Türkiye’m’ Karma Sergisi, Eyüp Belediyesi Sanat Galerisi, İstanbul, 23.01.2016-31.01.2016

 111. Erdoğan S., ‘Küçük İşler’ Karma Sergi, Ressamlar Derneği Sanat Evi, İstanbul, 09.01.2016-20.01.2016

 112. Erdoğan S., ‘Kıs Temalı Iıı’ Karma Resim Sergisi, Venüs Sanat Galeri, İstanbul, 12.12.2015-20.12.2015

 113. Erdoğan S., ‘2015’den Pırıltılar’ Karma Sergi, Ressamlar Derneği Sanat Galerisi, İstanbul, 05.12.2015-16.12.2015

 114. Erdoğan S., ‘Ekim Geçidi 14 – Çanakkale’, Karma Sergi, Çanakkale Deniz Müzesi, Muaveneti-İ Milliye Sergi Salonu, Çanakkale, 04.11.2015-12.11.2015

 115. Erdoğan S., ‘Duygusunu Geçmişten Alan Sevgi’ Karma Sergi, Beylerbeyi Sarayı Sanat Galeri, İstanbul, 22.10.2015-30.10.2015

 116. Erdoğan S., ‘Türk Sanatları’ Karma Sergi (Turkicart Exhibition), Konya, 14.05.2015-16.05.2015

 117. Erdoğan S., ‘Cam Tavanı Delen Kadınlar 2015’ Karma Sergi, Beylerbeyi Sarayı Sanat Galeri, İstanbul 11.03.2015-22.03.2015

 118. Erdogan S., ‘Tekstil Ve Sanat’, Erpa International Congresses On Education 2015 Held İn Athens, Greece, 2015

 119. Erdogan S., ‘Osmanlı Kadife Kumaşları İle Günümüz Kumaşlarının Malzeme Ve Teknik Açıdan Karşılaştırılması’, Iv. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi Ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, 1, 637-639. (2015).

 120. Erdoğan S., ‘Kış Temalı Karma Resim Sergisi Iı’ Karma Sergi , Venüs Sanat Galerisi, İstanbul, 20.12.2014-31.12.2014

 121. Erdoğan S., ‘Ekim Geçidi-13’, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Disiplinlerarası Karma Sergi, Çanakkale Seramik Müzesi, Çanakkale, 28.10.2014-20.11.2014

 122. Erdoğan S., “Keçe Sanatı” Workshop -Erasmus, Escuela De Arte Diez, Madrid, İspanya, 19.05.2014-23.05.2014

 123. Erdogan S., ‘The Movable Values İn The Textile Art’ Art Education İn Textile And Fashion, (2013).

 124. Erdogan S., ‘Art Education İn Textile And Fashion’, 2nd World Conference On Design, Arts And Education ,(2013).

 125. Erdoğan S., ‘Ekim Geçidi-12’ Karma Sergi, Çanakkale Çimenlik Kalesi Deniz Müzesi Muavenet-İ Milliye Sergi Salonu, Çanakkale, 28.10.2013-28.11.2013

 126. Erdoğan S., ‘Sanatçı - Öğretim Üyeleri’ Karma Sergisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya, 2012

 127. Erdoğan S., ‘Yeni Nesil Sizlerin Eseri’ Karma Sergi, Kırımoğlu Sanat Evi, İstanbul, 24.11.2012-30.11.2012

 128. Erdogan S., ‘Velvets’, Iv. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı Kongresi Ve Sanat Etkinlikleri, Konya, (2009).

 129. Erdoğan S., ‘Velvet’, I. International Congress Of Turkish Culture And Art / Art Events, Exhibition Opening And Congress, Mısır, 02.11.2009-07.10.2009

 130. Erdoğan S., Karma Sergi I. International Congress Of Turkish Culture And Art / Art Events, Exhibition Opening And Congress , Mısır, 02.11.2009-07.10.2009

 131. Erdoğan S., ‘10.Yıl Cumhuriyet Sergisi’ Karma Sergi, Antalya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya, 28.10.2009-10.11.2009

 132. Erdogan S., ‘Velvet’, Korea-Bulgaria International Conference ‘Fashion Adventure’, Sofya-Bulgaristan, (2008).

 133. Erdoğan S., Korea-Bulgarıa Internatıonal Invıted Fashıon Show “Fashıon Adventure”, Karma Sergi, Bulgaristan,29.07.2008-31.07.2008

 134. Erdoğan S., ‘Tekstilde Yeni Vizyonlar Gelenekten Tekstil Sanatına / Yarının Tasarımına’ Workshop Ve Sergi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 10.09.2005-17.09.2005

 135. Erdoğan S., The 5th Internatıonal Professors ‘Fashıon Exhıbıtıon, The Korean Society For Clothing Industry, Kore, 28.07.2005-01.08.2005

 136. Erdoğan S., Uluslararası 25. Mimarlık Kongresi, ‘Art Nouveau Desenli Dokunmuş Kumaşlar Projesi’ Workshop, Darphane-İ Amire, Topkapı Sarayı, İstanbul, 29.06.2005-08.07.2005

 137. Gürgüler M. – Adalar Kültür Derneği “İzler” / (Marks) Başlıklı I. Kişisel Resim Sergisi. (4-11 Temmuz 2020, İstanbul)

 138. Gürgüler M. Adalar Kültür Derneği “Işığın Yolu “ Başlıklı 2. Kişisel Resim Sergisi(5-12 Temmuz 2020,İstanbul)

 139. Gürgüler M.  Next Sanat Galerisi “Sonsuz Eksi” Başlıkı 3. Kişisel Resim Sergisi (11 Aralık 2020, İstanbul)

 140. Gürgüler M. Art Ankara ,Next Galeri ,”Başlangıç“ Başlıklı Kisisel Resim Sergisi, (3 Mart-3 Nisan 2021)

 141. Gürgüler M. Adalar Kültür Derneği 2021 Yaz Kültür Sanat Festivali, “BÜYÜKADA’DA SANAT VAR 3” İsimli Karma Sergi, Haziran 19-25 (30*70 Cm).

 142. Gürgüler M. 2020 - TC İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Tekstil Moda Sanat Tasarım Sempozyumu – Giyim Moda Ve Fotoğraf” Başlıklı Makale Sunumu. Savaş Baykan-Sefa Çeliksap

 143. Gürgüler M. Güzel Sanatlar Birliği Üyelerinden Sanal 5 Boyutlu Sergi, “TEMASSIZ” İsimli Karma Resim Çalışması Ağustos 2020 (3 Adet 60x60 Cm).

 144. Gürgüler M. Ankara Şehir Hastahanesi, “Sanatçılardan Sağlık Çalışanlarımıza Minnet Sergisi SAĞLIK ÇALIŞANLARIMZA MİNNET SERGİSİ” İsimli Karma Resim Sergisi Ekim 2020 (1 Adet 60x60 Cm).

 145. Gürgüler M. Adalar Kültür Derneği Salonu, “Büyükada’da Sanat Var 2, Karma Sergide “İsimsiz” Başlıklı Resim (1 Adet 60x60cm).Kasım

 146. Gürgüler M. Adalar Kültür Derneği Salonu, “75 Nci Adalı Sanatçılar Karma Resim Sergisi,, “Burgazadası” Başlıklı Resim (1 Adet 40x60cm).Eylül

 147. Gürgüler M. Adalar Kültür Derneği Salonu, “Sanat Aşkıyla 3 “Yaşanmışlık ” Başlıklı Resim (1 Adet 30x90cm).Temmuz

 148. Gürgüler M. - Levent Tenis Kulubu Sanat Galerisi, “Güz Dönemi Sanatı”, “Başlangıç ” Başlıklı Resim Temmuz 2019

 149. Gürgüler M. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle “Kadının Gücü” Temalı Moda Ve Suadiye Rotary Kulübü Sosyal Sorumluluk Projesi Karma Fotoğraf Sergisi Ortaköy Keyhuda Hanım Hamamı 9 Mart 2018

 150. Gürgüler M. 18. “INTERNATIONAL FRANKFURT TURKISCHES FİLM FESTIVAL” Kısa Film Yarışmasında Jüri Üyeliği (Almanya 13-19 Ekim).

 151. Gürgüler M. 2015 –İstanbul Basın Müzesi Sergi Salonu, Beykentüniversitesi ,Tekstiltasaramı Bölümü,Öğretim Üyeleri Tekstil Sanatları Sergisi,

 152. Gürgüler M. 2015 –İstanbul Basın Müzesi Sergi Salonu”Connection” İsimli Karma Sergi, (1 Adet 70x47 Cm)

 153. Gürgüler M. (2015). Geleneksel Bir Teknik Olarak Çağdaş Sanata Yansıyan Dantel. Gazi Üniversitesi,Sanat Ve Tasarım Fakültesi, 2 Nci Uluslararası Sanat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1991120)

 154. Gürgüler M. (2015). Postmodern Mimari Ve Moda Tasarımı Arasandaki Etkileşim. Konya Üniversitesi, Gsf, Ifas Uluslararası Sanat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1991693)

 155. Gürgüler M. Beşiktaş Belediyesi’nin Düzenlediği I. Uluslararası İstanbul Fotoğraf Festivali “Düşler” Başlıklı 62 Adet Fotoğraf Seçki (2014)

 156. Gürgüler M. Ttarptautine Mini Tekstiller Bianeli, “ Out Of The Box” İsimli Mini Tekstiller Karma Sergisinide ‘Sultans” İsimli Tekstil Obje Çalısması( 3 Adet , 30*90 Cm) Vilnius,Litvanya

 157. Gürgüler M. 2011 – Universidad Autonoma De Madrid İn Facultad De Ciencias, “ 5 . Uluslararası Türk Kültürü Vesanatları Kongresi-Sanat Etkinlikleri” İsimli Karma Sergide (1 Adet Karısık Teknik Tekstil Obje 70x70)Madrid

 158. Gürgüler M. “Beykent Üniversitesi, Tekstil Tasarımı Bölümü, Öğretim Üyeleri Tekstil Sanatları Sergisi”, Antalya Mimarlar Odası Sergi Salonu,2009

 159. Gürgüler M. “Beykent Üniversitesi, Tekstil Tasarımı Bölümü, Öğretim Üyeleri Tekstil Sanatları Sergisi”, Beykent Üniversitesi, Necati Abacı Sanat Galerisi-Taksim,2009

 160. Gürgüler M. “ISIMD 2010, 7 Th International Symposium Of Interactive Media Design ”,Dijital Sanat Sergisi, Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul ,2010

 161. Gürgüler M. “Sanatın Anadolu Aydınlanması” Kapsamında “Sıfır Noktası” İstanbul Proje Grubu,2-19 Eylül 2010,Beşiktaş Çağdaş ,Akatlar-İstanbul

 162. Gürgüler M. (2010). Motif Tekrar Sistemlerinin Sanat Tasarım Ve Mimarlıkta Kullanımı. Marmara Üniversitesi Gsf 5 Ncı Uluslararası Sanat Sempozyumu (/)(Yayın No:1990221)

 163. Gürgüler, M. Beykent Üniversitesi,Tekstil Tasarımı Bölümü Ögretim Üyeleri,Tekstil Sanatları Sergisi, Beykent Üniversitesi,Necati Abacı Sanat Galerisi,

 164. Gürgüler, M, Beykent Üniversitesi,Tekstil Tasarımı Bölümü Ögretim Üyeleri,Tekstil Sanatları Sergisi, Beykent Üniversitesi,Necati Abacı Sanat Galerisi,

 165. Gürgüler, M.  “Fiberman Scyhiatextile”,Tekstil Sanatları Sergisi,Kherson –Ukranya, Haziran 2011

 166. Gürgüler, M.  “İngiltere’de Sanat-Tasarım Eğitimine Genel Bir Bakış” İsimli Konferans, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Ve Moda Bölümü, Nisan 2011

 167. Gürgüler, M.  “İngiltere’de Sanat-Tasarım Eğitimine Genel Bir Bakış” İsimli Konferans, Marmara Üniversitesi, GSF, Tekstil Ve Moda Bölüm, Mayıs 2011

 168. Gürgüler, M. 09.05.2011-13.05.2011, IV. Uluslararası Türk Kültürü Ve Sanatları Kongresi-Sanat Etkinlikleri, Universidada Autonoma De Madrid İn Facultad Te Ciencias,

 169. Gürgüler, M. “Genel Tasarım İlkeleri Ve Tekstil Yüzeyi” İsimli Konferans, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Moda Bölümü, Aralık 2009

 170. Gürgüler, M. (2004) Western Herald Gazetesi Tarafından Düzenlenen Yıl Sonu Spor Fotoğrafları Karma Sergisi. ABD, Kalamazoo, MI (Sanatta Yeterlilik Öncesi).

 171. Gürgüler, M. 2004 - “Türk Ve Amerikan İş Adamları Derneği” Toplantısı, Konuk Sanatçı. (Müzik Dinletisi. ABD, Grand Rapits, MI)

 172. Gürgüler, M.  2004 - “Bir Şehir Ozanının Düşleri” Saydam Gösterisi. GILMOR Reklam Ajansı. (Kalamazoo ABD, MI)

 173. Gürgüler, M.  2003 - Kalamazoo Valley College “Uluslar Arası Öğrenci Festivali’’ Konuk Sanatçı. (Müzik Dinletisi. ABD, MI)

 174. Gürgüler, M.  2003 - (WMU) Western Michigan Üniversitesi, G.S.F. Grafik Bölümü Öğrencilerine “Bir Şehir Ozanının Düşleri” Saydam Gösterisi.

 175. Gürgüler, M. Tekstil Tasarımı, Hazır Giyim Sektörünün Geleceği Ve Modanın Önemi Ve Teknolojik Gelişmelerin Tekstil Tasarımına Etkileri Konulu Seminer Çalışmaları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 2000

 176. Gürgüler M. (1999). Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5 Nci Uluslararası Sanat Sempozyumu. Levazım Maliye Dergisi, 11(26), 45-47. (Ulusal) (Hakemsiz) (Makale Özgün Makale) (Yayın No: 1991855)

 177. Gürgüler M. (1999). Askeri Tknik Tekstilde Son Teknolojik Gelişmeler. Levazım Maliye Dergisi(26), 57 (Ulusal) (Hakemsiz) (Makale Özgün Makale) (Yayın No: 732369)

 178. Gürgüler M. Tekstil Malzemesinin Mekan-Çevre İçinde Sanatsal Kullanım İsimli Konferans Ve Dia Gösterisi, Bilkent Üniversitesi, G.S.F., Ankara, 1997

 179. Gürgüler M. Tekstil Malzemesinin Mekan-Çevre İçinde Sanatsal Kullanım İsimli Konferans Ve Dia Gösterisi, B.M. Çağdaş Sanat Merkezi, İstanbul, 1996

 180. Yorulmaz, M.Y. Ulusal, Sergiler/Bireysel (Kişisel) Sergiler/, 20.09.2020, Online Kişisel Sergi, Https://App.Lapentor.Com/Sphere/Yesimyorulmaz, https://www.youtube.com/watch?v=HR5ikIrX0PU

 181. Yorulmaz, M.Y. Ulusal, Sergiler/Devlet Resim Ve Heykel Sergisi /, 19.12.2009-29.12.2009, Karma Sergi, Deniz Müzesi.

 182. Yorulmaz,  M.Y. İç Mimarlık Eğitim Modellerinde Temel Tasarım Eğitiminin Yeri. Arkitekt(16), 16 (Yayın No:853325)

 183. Yorulmaz, M.Y. (2019). Güzel Sanatlar Eğitim Modellerinde, Temel Sanat Dersi Kapsamında Gesthalt Kuramı İncelenmesi.. Gazi Üniversitesi, Cumhuriyetin Işığında Yükseköğretimde Sanat Uluslararası Sempozyumu  (Yayın No:5139720)

 184. Yorulmaz, M.Y. (2019). Kamusal Alanda Sanat Uygulamaları Bağlamında Kuzguncuk Sanatla İç İçe Etkinliği. Iarts Uluslararası Sanat Sempozyumu (Yayın No:5139737)

 185. Yorulmaz, M.Y. (2019). Art Practıces In Publıc Space, “Kuzguncuk’la İç İçe” Aktıvıty. Ulakbilge Dergisi, 7(41), 745-753. (Kontrol No: 6180275)

 186. Yorulmaz, M.Y.  Ulusal, Sergiler/, 02.12.2019-07.12.2019, 2. Naime Saltan Aramızda Sergisi, Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, (No: 279125)

 187. Yorulmaz, M.Y. Ulusal, Kuratörlük /, 15.11.2015-27.11.2015, Karma Sergi, Gama Sanat Galerisi, (No: 264345)

 188. Yorulmaz, M.Y.  Ulusal, Sergiler/Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler /, 06.03.2019-16.03.2019, 30x30 Karma Sergi, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi, (No: 264352)

 189. Yorulmaz, M.Y.  Ulusal, Sergiler/Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler /, 10.02.2019-12.02.2019, 1. Uluslararası Resimli Mektup Sanatı Sergisi, Gaziantep, (No: 299492)

 190. Yorulmaz, M.Y.  Ulusal, Sergiler/Grup Sergiler /, 08.03.2017, 8 Mart Kadınlar Günü Kültür Kolleksiyonu, Kadın Sanatçılar Sergisi, Halil Akıngünç Fuayesi, (No: 264346)

 191. Yorulmaz, M.Y. (2010). Minyatür Sanatı. Iv. Uluslararası Halk Kültürü Ve Sanatı Kongresi Ve Sanat Etkinlikleri Bildiri Sunumu, (Yayın No:5139843)

 192. Yorulmaz, M.Y. (2010). , Savaşların Yıkıcı Yüzünün Resim Sanatına Yansıması, Fransisco Goya, Eduard Manet Ve Pablo Picasso’nun Seçilen Yapıtları Üzerinden İnceleme. Van Yüzüncü Yıl Ünv. Milli Mücadelenin 100. Yıl Anısına Kültür Sanat Sempozyumu (Yayın No:5139850)

 193. Yorulmaz, M.Y. (2010). , Savaşların Yıkıcı Yüzünün Resim Sanatına Yansıması, Fransisco Goya, Eduard Manet Ve Pablo Picasso’nun Seçilen Yapıtları Üzerinden İnceleme. Van Yüzüncü Yıl Ünv. Milli Mücadelenin 100. Yıl Anısına Kültür Sanat Sempozyumu (Yayın No:5139850)

 194. Yorulmaz, M.Y.  Uluslararası, Sergiler/Grup Sergiler /, 09.11.2010-16.11.2010, Akfid Uluslar Arası Fotoğraf, Plastik Ve Geleneksel Sanatlar Resim Sergisi, İstanbul, (No: 264355)

 195. Yorulmaz, M.Y.  Ulusal, Kuratörlük /, 06.06.2011-13.06.2011, Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sene Sonu Öğretim Elemanları Sergisi, Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, (No: 332382)

 196. Yorulmaz, M.Y. Ulusal, Sergiler/Grup Sergiler /, 19.11.2010, Karma Sergi, Ressamlar Derneği Sanat Evi, (No: 264337)

 197. Yorulmaz, M.Y. Ulusal, Sergiler/Grup Sergiler /, 19.11.2010, Karma Sergi, Ressamlar Derneği Sanat Evi, (No: 264337)

 198. Yorulmaz, M.Y. Ulusal, Sergiler/Karma Sergiler /, 19.12.2009-29.12.2009, Çekirdek Sanat Karma Sergisi, Deniz Müzesi Komutanlığı Ana Teşhir Binası, (No: 332384)

 199. Yorulmaz, M.Y. 15.06.2009-21.06.2009, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunlar Sergisi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, (No: 332383)

 200. Yorulmaz, M.Y.  Plastik Sanatlar Müzayedesi Artemis Müzayede, Artemis Müzayede, (No: 332375)

 201. Yorulmaz, M.Y.  Ulusal, Sergiler/Karma Sergiler /, 08.03.2010-22.03.2010, Karma Sergi, Ressamlar Derneği Sanat Evi, (No: 264339)

 202. Yorulmaz, M.Y.  Ulusal, Sergiler/Karma Sergiler /, 08.03.2010-22.03.2010, Çekirdek Sanat Karma Sergi, Ressamlar Derneği Sanat Evi, (No: 332385)

 203. Yorulmaz, M.Y.  Ulusal, Sergiler/Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler /, 01.11.2010-08.11.2010, Gazi Üniversitesi “Büyük Buluşma 2010” Öğretim Elemanları Sergisi, Gazi Üniversitesi, (No: 264356)

 204. Yorulmaz, M.Y. Ulusal, Sergiler/Devlet Resim Ve Heykel Sergisi /, 26.04.2008. Son İlkbaharlara 7 Bakış, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.

 205. Yorulmaz, M.Y.  Ulusal, Sergiler/Grup Sergiler /, 05.06.2008-10.07.2008, Usta Fırçaların Buluşması, Derinlikler Art Sanat Galerisi, (No: 264252)

 206. Yorulmaz, M.Y.  Ulusal, Workshop /Workshop Yöneticiliği /, 02.06.2008-04.06.2008, 11. Bilim, Teknoloji Ve Sanat Proje Günleri, 11. Bilim, Teknoloji Ve Sanat Proje Günleri, (No: 332380)

 207. Yorulmaz, M.Y. (2007). İç Mimarlık Eğitim Modellerinde Temel Tasarım Eğitiminin Yeri. Arkitekt(16), 16 (Kontrol No: 853529)

 208. Yorulmaz, M.Y.  Uluslararası, Sergiler/Sanat Sempozyumları /Sempozyum Düzenleme /, 03.06.2007-07.06.2007, Vııı. Uluslararası Görsel Göstergebilim Derneği Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, (No: 332381)

 209. Yorulmaz, M.Y.  Uluslararası, Sergiler/Grup Sergiler /, 09.06.2006-12.06.2006, Eserle Katılım, Kuzguncuk, (No: 264238)

 210. Yorulmaz, M.Y.  Ulusal, Sergiler/, 08.06.2006-10.06.2006, Video-Art, Kuzguncuk, (No: 264242)

 211. Yorulmaz, M.Y.  Ulusal, Kişisel Resim Sergisi, 14.07.2006, Kişisel Resim Sergisi, Kev Fuayesi, (No: 264236)

 212. Yorulmaz, M.Y.  Ulusal, Sergiler/Grup Sergiler /, 11.07.2006, Eser, Derinlikler Art Sanat Galerisi, (No: 264240)

 213. Yorulmaz, M.Y.  Ulusal, Kişisel Resim Sergisi, 06.07.2005, Kişisel Resim Sergisi, Halil Akıngünç Fuaye Alanı, (No: 264235)

 214. Yorulmaz, M.Y. Uluslararası, Workshop /, 25.05.2003-31.05.2003, Stutgart University Of Applied Sciences Mimarlık Bölümü Eşliğinde 25-31 Mayıs 2003 Gerçekleştirilen, Haliç Kıyı Bandında Yapılan Kentsel Tasarım (Urban Design) Ve Kentsel Mikro – Ortam Tasarımına Dayalı Work Shop Çalışması, Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, (No: 264220)

 215. Yorulmaz, M.Y.  Ulusal, Workshop /, 15.04.1998, Altın Takı Tasarım Work Shop Etkinliği, Cnr Expo Fuar Alanı, (No: 264231)