Departments

PROSPECTİVE STUDENTS

Academic Staff

Güner ARKUN , Prof.Dr. , Chair
Yusuf YILDIRIM , Dr. Öğretim Üyesi
Aslı AKSOY , Dr.Öğretim Üyesi
Kadriye TÜRKEŞSİZ , Öğr.Gör.
Dilara Ceren ÜNAL , Arş.Gör.