Haberler
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Şenay Alsan’ın 2018-19 Güz Dönemi Yayın Listesi

25.02.2019

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şenay Alsan’ın 2018-19 Güz Dönemi Yayın Listesi

1.İslamiyet’te Tasvir Yasağı Ve Türk Mimari Süsleme Sanatında İnsan Figürünün Kullanımı Anıconism In Islam And Use Of Human Fıgures In Turkish Architectural Decorative Art. Uluslararası Yayın. Tjss. The Journal Of Social Science. Year:3, Volume:3, Number:5 / Yıl:3, Cilt:3, Sayı:5 / 2019

2.Haliç Kültürünün Eğlence Ve Mesire Kimliğinden, Sanayi Devrimi Kimliğine Dönüşüm Süreci Üzerine Bir Araştırma. Ulakbim Dergi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 24, Sayfalar 203 – 219

3.İstanbul’un Ve Boğaziçi’nin Kentsel Niteliği Ve Sorunları. Uluslararası Yayın. Uluslararası Beşeri Ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi. Doı Number: 10.30520/Tjsosci.512418. Year:3, Volume:3, Number:5 / Yıl:3, Cilt:3, Sayı:5 / 2019.

4.Calouste Sarkis Gulbenkian Ve Koleksiyonu. Ulakbim Dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 1 - Sayı 45 - Ara 2018.